1 Τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3 στο πολυχώρο Γη.Παιδό.τοπος στην Ν.Τίρυνθα Ναυπλίου.