Φωτογραφικό υλικό από το φωτιζόμενο Δ.Α.Κ. Άργους .


 Ένα Διαμάντι στο Φως. Το στάδιο των καλύτερων μας χρόνων, των δυνατών αναμνήσεων και των μεγάλων συγκινήσεων με Φως, περισσότερο Φως!