12 ος Αργειακός- Μυκηνα΄ι'κός δρόμος.Επίσημα αποτελέσματα