Ποδηλατάδα 2106 από το γυμναστήριο CORPUS SANO και συνδιοργανωτή το IDEAL BIKES ΚΙΝΤΗΣ ,έγινε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016.