ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2015- ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ CORPUS ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ 50 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ 5 ΧΙΛ.